Yatırım olarak gayrimenkul

Nelere dikkat edilmesi gerekir?

Muhtemelen hepimiz hayatımızın bir noktasında benzer bir deneyim yaşamışızdır, ister tarihi modellere göre yeniden inşa edilmiş bir kalenin önünde huşu ve hayranlık içinde durma ve geçmişin ruhunu deneyimleme duygusu olsun, ister hareketli bir eski şehirde gezinme ve Hansa Birliği zamanına kadar uzanan gururlu tüccar evlerinin cazibesine hayran kalma hissi. Tüm bunlar, dahil olanların gelecek nesiller için kültürel ve tarihi açıdan önemli binaları koruma konusunda hem isteklilik hem de bağlılık göstermeleri nedeniyle mümkün olmaktadır. Bu yerde, tarihi yerlerin korunmasına özel önem verilmektedir. Bu, mimari kültür varlıklarının korunmasına yönelik çerçeve koşullarına uyulmasını sağlar. Kanun, tarihi binaların ve anıtların korunması için bu koşulları belirler ve yetkili anıt koruma otoritesi tarafından yönetilir. Üstün bir kamu yararı, bir binanın “listelenen bina” statüsünü elde etmek için karşılaması gereken en önemli gerekliliktir. Yaş tek başına belirleyici değildir. Sınıflandırma, binayı yıkılmaktan veya yapısal değişikliklere maruz kalmaktan korur. Belirli önlemlerin tanımlanması ve uygulanması, örneğin Almanya’yı oluşturan çeşitli federal eyaletlerin sorumluluğundadır. Amerika Birleşik Devletleri’ne ek olarak, İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa gibi diğer ülkelerin her birinin bizimkinden farklı olabilecek kendi düzenlemeleri vardır.

Listelenen bir mülk hangi gereksinimleri karşılamalıdır?

Almanya’da, bir arsa, resmi anıtlar listesine girilmişse, listelenmiş bir bina veya mimari anıt olarak adlandırılır. Daha sonra bu listeye eklenecektir. Mevcut anıt koruma uygulaması bağlamında, bunlar kendi dönemlerine özgü üslubu örnekleyen yapılardır. Bu nedenle, mimari ve estetik açıdan, korunmayı ve muhafazayı hak ediyorlar. Kültürel mirasın bir parçası olarak kabul edilen koruma altındaki gayrimenkullerin korunması, devlet tarafından sübvansiyonlar yoluyla mali olarak desteklenmektedir. Örneğin, iyileştirme önlemleri almak isteyen bir mülk sahibi, bu özel amaç için vergi avantajlarından yararlanabilir. Bununla birlikte, Anıtlar Ofisi tarafından belirlenen ve yasaların gerektirdiği çok katı düzenlemelere uymak gerekir. Bununla birlikte, listelenen binalar da yatırım amaçlı gayrimenkul kriterlerini karşılayabilir ve yatırım amaçlı gayrimenkul olarak tutulabilir.

Emlak piyasası için anıt korumanın önemi

Kaleler, hisarlar, manastırlar, eski malikaneler, yarı ahşap evler, yel değirmenleri, su kuleleri ve tarihi açıdan önemli konut veya ticari binalar gibi binalar genellikle anıt koruması için uygundur. Böyle bir bina satın almayı düşünen herkes, sonuçlarını önceden araştırmalı ve bilinçli bir karar vermelidir. Bunun nedeni, tarihi korumanın onarım ve kullanımla ilgili çeşitli kurallar ve yasalarla birlikte gelmesi, ancak karşılığında büyüleyici vergi fırsatları ve avantajları sunmasıdır. Buna ek olarak, satın alma, tarihi binaların korunmasından sorumlu belediye otoritesi tarafından talep edilebilecek binanın bakımını sağlama yükümlülüğünü de beraberinde getiriyor.

Yatırımcılar ve özel kullanıcılar için vergi teşvikleri

Satılık bir ev satın alınmasına yol açabilecek çok sayıda motive edici faktör vardır. Bunun nedenlerinden biri, benzersiz bir yapı edinme ve çeşitli restorasyon biçimleriyle eski ihtişamına kavuşturma arzusu olabilir. Bu senaryoda, idealizm ve tutku, mevcut finansal kaynaklar kadar önemli bir rol oynamaktadır. Ancak yatırımcılar, tadilattan sonra uzun vadede karlı bir şekilde kiralayabilmek için rağbet gören yerlerde bu tür eşsiz evler de arıyorlar.

Devlet, genellikle rutin tadilatların maliyetinden çok daha yüksek olan koruma altındaki bir binayı yenilemenin maliyetini, bazen oldukça önemli olabilen vergi teşvikleriyle ödüllendirir. Daha sonra kiralamak amacıyla bir binanın yenilenmesine yatırım yapan herkes, yenileme maliyetlerini on iki yıl boyunca gelire bağlı giderler olarak yazabilir. Bu şekilde, bakım maliyetleri mevcut vergi avantajlarıyla tamamen karşılanabilir.

Yeni mal sahibi satıştan sonra mülkte yaşamayı planlıyorsa, bakım ve yenileme maliyetinin yüzde dokuzu on yıl içinde amortismana tabi tutulabilir. Bu da yatırımın toplam yüzde doksanına tekabül ediyor.

Binanın yapım yılına bağlı olarak farklı amortisman süreleri ile düşülebilen satın alma maliyeti, tüm kiralık mülkler için ortaya çıkan bir maliyet unsurudur.

Listelenen bir binanın satın alınması faydalı olabilir mi?

Alıcılar ve yatırımcılar, daha önce tartışılan vergi avantajlarını çekici bulacaktır. Ancak, yenilenen mülk üzerindeki çalışmanın tamamlanmasından kısa bir süre sonra kar elde etmeyi düşünüyorsanız dikkatli olun. Nihai alıcı vergi avantajlarından yararlanamayacak ve bu nedenle satın alma kararını mevcut piyasa fiyatına dayandıracak ve bu da negatif bir kârla sonuçlanabilecektir. Bunu önlemek için mülke en az on beş yıl sahip olmanız önerilir.

Çoğu durumda, listelenen kiralık mülkler yüksek derecede çekiciliğe sahiptir. Bu nedenle, mülkün uygun bir şekilde konumlandırılması durumunda daha yüksek bir kira geliri elde edilebilir. Çekici şehirlerde konut talebinin yüksek kalması bekleniyor ve bu alanlarda benzersiz bir şey arayan finansal açıdan istikrarlı kiracılar bulma şansı yüksek.

Listelenen daireler de genellikle bina dokusunun zayıf olduğu bölgelerde bulunur. Bölgenin istikrarlı değerine rağmen, hem evlerin hem de arsaların düşük fiyatları nedeniyle orada bir satıştan kar elde etmek son derece zordur. Ekonomik açıdan daha çekici bölgelerde yaygın olan aynı değer artışının olmaması için iyi bir şans var.

Dağıtım Almanya

Need Help?