Your search results

Satış Yetkilendirme

Tüzel veya şahsi kişiye gayrimenkule alıcı bulma hakkının beyanı için kullanılır. Satış yetkisi alan tüzel veya şahsi kişiye direk olarak satma hakkı tanımaz yalnızca pazarlama ve alıcı bulma hakkını verir. Alıcı bulunduktan sonra satıcı taraf vazgeçerse, pazarlayanın satıcıdan tazminat alma hakkı vardır.

E1 International Investment Holding ve gayrimenkul sahipleri arasında belirlenen komisyona göre satış için E1 International Investment Holding’e verilen yetkilendirme anlaşmasıdır.