Your search results

Gayrimenkul Alım Satımında Şirketlerde Vergi Avantajları

Posted by M.Erdogdu on 4 March 2017
| 0

Vergi Kanunlarımızda, şirketleri ilgilendiren birçok avantaj yer almaktadır. Birçok  şirket  yöneticimizin, kendilerine tanınan avantajları bilmedikleri için bundan yararlanmayıp, daha fazla vergi ödediğini biliyoruz. Gayrimenkul sektörünün revaçta olduğu, birçok gayrimenkulün el değiştirdiği günümüzde, inşaat işiyle uğraşan veya şirketlerinin aktifindeki gayrimenkulleri alıp satacak şirket yöneticilerimizin bu husustaki avantajları vardır.

Kurumlar Vergisi İstisnası:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunumuzun İstisnaları anlatan 5. Maddesinde; anonim ve limited şirketlerin, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazancın, yüzde 75′i Kurumlar Vergisinden müstesna edilmiştir.

Kanun maddesinde bu avantajdan yararlanabilmenin yolu şu şekilde anlatılmıştır:

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında, herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen, ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.

KDV İstisnası

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunumuzun istisnaları anlatan 17. Maddesin “diğer istisnalar” başlıklı 4. Bölümünde; en az iki tam yıl süreyle kurumların aktifinde yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışı KDV’den müstesna tutulmuştur. Bu maddede; ana faaliyet konusu gayrimenkul ticareti olan firmalar bu istisna kapsamına alınmamıştır.

Konut Yapan Firmalarda KDV İadesi

Bakanlar Kurulu, 01.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımladığı 2012/4116 sayılı Kararname ile; net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimlerinde yeni KDV uygulamasının esaslarını belirledi.

Yeni düzenleme; sadece 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde inşa edilecek net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlara yönelik olarak yapıldı. Bakanlar Kurulu Kararı ile; net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimleri KDV oranı %1 olarak belirlenmiş, bunun dışındaki teslimler genel KDV oranına tabidir. Yani 150 m2 üstündeki konutlar ile işyeri niteliğindeki inşaatlar  %18 KDV oranına tabi olacaktır

Bakanlar Kurulunun bu kararı ile; bu konutların inşasında kullanılan birçok mal ve malzeme %18 oranındadır. Bu tip konutların inşasında yüklenilen Katma Değer Vergisinin, inşaatı yapan firmaya iadesi konusunda düzenlemeler yapılmıştır.150 m² nin altındaki bir konutun inşasına yönelik olarak yapılan harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler iade hesabına dâhil edilerek, KDV iadesi alınabilecektir. İnşaat işlerinde KDV hususu kapsamlı bir konu olduğundan, daha sonra ayrıntılı olarak bu husus farklı bir makalede işlemek üzere bu hususu burada kesiyorum.

Yurtdışı İnşaat İşleri Kazancı Vergiden Muaf

Anonim ve limited şirketlerinin, yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri kazançlar 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunumuzun İstisnaları anlatan 5. Maddesinde şu şekilde açıklanmıştır:

Yurt dışı kazançları, elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması koşuluyla, Kurumlar Vergisinden müstesna tutulmuştur.

Ayrıca Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan ve Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar, tutarı ne olursa olsun, Kurumlar Vergisinden müstesna tutulmuştur.

Bize Ulaşın

 

Güvenlik

Leave a Reply

Your email address will not be published.

I confirm

  • Wir rufen Sie zurück!

     

    Verification